Vertrouwenspersonen

Soms gebeuren er op of om de korfbalvelden helaas dingen die gevoelig liggen. Hierbij kun je denken aan communicatieproblemen, problemen tussen coach/trainer en spelers, tussen coach/trainer en ouders, het niet eens zijn met de gang van zaken binnen de vereniging en dergelijke…

Hoewel KV Wesstar haar uiterste best doet om alles goed te regelen, kunnen zich altijd situaties voordoen die door partijen niet altijd direct zijn op te lossen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hiermee om te gaan. Soms kunnen onderwerpen goed worden besproken met de trainer/coach. In sommige gevallen blijkt deze stap toch te groot en niet mogelijk te zijn. In dit soort situaties zou een onafhankelijk persoon de helpende hand kunnen bieden.

Binnen de Technische Commissie is besloten twee personen aan te wijzen voor zo’n vertrouwensfunctie. Niet in alle gevallen zullen deze functionarissen meteen een pasklare oplossing voorhanden hebben. Zij kunnen echter wel goed luisteren, het probleem aanhoren, vervolgens analyseren en de weg wijzen naar een mogelijke oplossing. Door deze functie in het leven te roepen hoopt de vereniging dat problemen daar neergelegd gaan worden waar ze thuis horen en besproken worden met de juiste mensen.

De contactpersonen binnen onze vereniging worden later op de website geplaatst.