Sponsoren

Jongeren bewegen: samenwerking van de sportvereniging met het Candea College

Het Candea College is een streekschool met een heel breed aanbod. 98% van onze leerlingen woont in de Liemers. Die jongeren zijn belangrijk voor ons en daarom willen we iets terug doen. We doen dat door samen te werken met diverse sportverenigingen in de omliggende plaatsen. En we steunen sinds 2015 de teamsporten voetbal, hockey, handbal,
korfbal en volleybal.

We zijn voortdurend op zoek naar onderwijskwaliteit in verbinding met de omgeving. Meer en meer wordt er geleerd buiten de muren van de school. Bijvoorbeeld in samenwerking met bedrijven, instellingen, basisscholen en overheden. Daar profiteert iedereen van. Leerlingen hebben bijvoorbeeld stageplaatsen nodig, terwijl werkgevers jongeren kunnen
interesseren voor hun bedrijfstak. Hoe meer we theorie en praktijk kunnen verbinden, hoe meer er wordt geleerd.

Net als wij zijn de besturen van de sportclubs enthousiast. Zij zien dat niet alleen het onderwijs belang heeft bij de samenwerking. Ook hun club en de leden levert het veel op. Hoe we samenwerken? Dat verschilt per vereniging. We bespreken steeds waaraan behoefte is en op welke manier we elkaar kunnen helpen.

De ondersteuning van Candea aan de clubs richt zich met name op jeugdactiviteiten. Het Candea zet bijvoorbeeld leerlingen in met sport als examenvak. Stages zijn een belangrijk onderdeel van hun opleiding. Ook bijvoorbeeld de Maatschappelijke Diensttijd van onze leerlingen kan binnen een sportclub worden ingezet. Daarnaast kunnen de verenigingen een beroep doen op de combinatiefunctionarissen sport die het Candea College in dienst heeft. Zij verzorgen onder meer clinics voor het vrijwilligerskader, zoals “Trainer de trainer”.

Dan is er nóg een gezamenlijk doel: het bevorderen van de gezondheid van jongeren. Ondanks gymlessen, sportdagen en toernooien op school, zien we dat jongeren soms nog onvoldoende bewegen. Als we sporten buiten school kunnen stimuleren, doen we dat graag. De sportverenigingen spelen daarin een enorm belangrijke rol.

Om samen resultaten te blijven boeken, hebben we afgesproken om opnieuw met de club de handen ineen te slaan, tot in ieder geval 2024. Samen de schouders eronder! We zijn er als Candea College ook erg blij mee!