In memoriam voor Henk Vos (door Cees Broers)

Op 13 januari 2023 overleed Henk Vos op 69-jarige leeftijd.

Henk heeft veel voor Wesstar betekend. Toen Wesstar werd opgericht in maart 1986 was Henk één van de initiatiefnemers. In deze beginjaren was er veel werk aan de winkel. Henk stopte hier samen met een aantal anderen heel veel energie in. Ook bij de verhuizingen naar nieuwe locaties was Henk zeer actief. Met name in de activiteitencommissie en als er geklust moest worden, stond Henk voorop. Van het eerste jeugdteam opzetten tot in de winter met 25 kinderen in de gymzaal trainen, bingoavonden organiseren, coachen, opleidingen, besturen, zelf spelen, nieuwe leden werven, activiteiten organiseren, de bar in het clubgebouw vormgeven, kamp regelen, klussen en het krantje maken. Niks was hem teveel.

Henk is een van de eerste ereleden die Wesstar heeft benoemd. Door een andere werkplek van Henk en verhuizen zijn we elkaar uit het oog verloren, maar niet uit het hart. Onlangs was Henk nog aanwezig bij het 35-jarig bestaan van Wesstar.

Henk, dankjewel voor je enthousiaste bijdrage aan Wesstar en het plezier dat we samen hadden.

Namens het bestuur en de leden van korfbalvereniging Wesstar wensen we Baukje, Mathijs, Martijn, Kris, Rowin, Charissa, Dominique, Lucas en Jesse heel veel steun en sterkte met dit gemis.

Tijdens de wedstrijd van Wesstar 1 op 21 januari om 13:45u in de Pals zullen we stilstaan bij het overlijden van Henk. Er zal een minuut stilte zijn voor de wedstrijd en het team speelt met rouwbanden.