In memoriam voor Ben Oude Nijhuis

Op 3 februari is Ben Oude Nijhuis op 77-jarige leeftijd overleden. Ben was al geruime tijd ziek. 
Ben is jaren vrijwilliger bij de klusclub geweest en ook op de jaarlijkse kluszaterdagen was hij vaak
aanwezig. Ook kwam hij vaak naar de wedstrijden van zijn kleinkinderen Celine, Luc, Bas en Thom
kijken. Dit vond hij geweldig zijn enthousiasme was groot.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en verdere familie heel veel sterkte
toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Namens bestuur en leden korfbalvereniging