Contributie

Onze leden betalen de contributie maandelijks bij vooruitbetaling middels een automatische incasso. Hiervoor dient er een incassomachtiging te worden ingevuld als men lid wordt van de vereniging. Leden worden ingedeeld volgens de leeftijdsgrens die de korfbalbond heeft opgesteld. De peildatum voor iedere leeftijd is door de bond bepaald op 1 januari.

Het lidmaatschap loopt altijd van 1 juni tot en met 31 mei van het volgende kalenderjaar en wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Ben je in het bezit van een Gelrepas? In dat geval kun je korting krijgen op het lidmaatschap! Je dient dan bij inschrijving een kopie hiervan in te leveren. Voor meer info: declaratiegelrepas@arnhem.nl

Ter informatie treft u onderstaand het contributieoverzicht voor de periode 01-05-2023 t/m 01-05-2024.

Senioren/midweekWesstar 1
Wesstar 2
Wesstar MW1
19 jaar en ouder€ 25,30
JuniorenWesstar A115 t/m 18 jaar€ 20,20
Aspiranten 11 t/m 14 jaar€ 18,50
Pupillen 8 t/m 10 jaar€ 15,40
Welpen tot 8 jaar€ 13,50
Welpjes/kangoeroesKangoeroe Klupniet-spelend€  7,30
Steunend lid niet-spelend€ 13,30

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd één maand voordat het verenigingsjaar afloopt (dus voor 1 mei). Bij tussentijdse opzegging is men, conform art. 6.2 van het huishoudelijk reglement, drie volle kalendermaanden contributie verschuldigd. Dit in verband met de contributie die de club aan de KNKV betaald. Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (per brief, per e-mail of via het contact formulier) bij het secretariaat opgezegd worden.