Coronamaatregelen Wesstar

6 november 2021

In verband met de oplopende coronabesmettingen en ziekenhuisopnames heeft de overheid een aantal nieuwe coronamaatregelen ingevoerd. Één van deze maatregelen is dat je vanaf 18 jaar bij binnensport een coronatoegangsbewijs (CTB) moet laten zien.

Vanaf zaterdag 6 november betekent dat concreet het volgende:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden en bij klachten thuis te blijven en te testen;
 • Bij het betreden van een binnensportlocatie geldt dat een CTB verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties;
 • Dit geldt voor sporters en publiek;
 • Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), scheidsrechters, vrijwilligers, etc.;
 • Ouders en begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden, moeten als publiek wel een CTB tonen.

26 juni 2021

Sinds 26 juni zijn er weer versoepelingen ingegaan wat betreft het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Voor ons als korfbalvereniging betekent dit het volgende:

 • Iedereen mag weer mag sporten in competitieverband. Na de zomer zal, als de situatie zo blijft, in september de competitie voor alle teams weer beginnen.
 • Mondkapjes zijn binnen niet meer verplicht, mits er 1,5 meter afstand kan worden gehouden.
 • Toeschouwers zijn weer toegestaan. Ouders en andere bekenden zijn dan ook van harte welkom om weer bij Kangoeroe Klups, trainingen en wedstrijden te komen kijken. Ook hierbij moeten de toeschouwers nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • De kantine en kleedkamers kunnen weer open. Aangezien de competitie inmiddels is afgelopen, zal er na de zomer pas weer gebruik van worden gemaakt.

19 mei 2021

De coronacijfers dalen en de versoepelingen zijn ingezet, maar voorzichtig zijn en de regels naleven blijft belangrijk. Houd (ook) na de training voldoende afstand en maak elkaar erop attent om wat sneller naar huis te gaan. De versoepelingen van 19 mei veranderen voor ons als korfbalvereniging weinig. Hoewel de senioren van 27 jaar en ouder ook in groepsverband mogen trainen, blijft daar de 1,5-meterregel gelden. Daarnaast zullen de kantine en kleedkamers voorlopig nog gesloten blijven. Laten we hopen dat we na de zomer weer wat verder zijn, misschien wel weer competitie kunnen spelen en samen wat kunnen drinken na afloop.

Het bestuur

14 januari 2021

Bericht KNKV
In alle klassen onder de Korfbal League (en Reserve Korfbal League) zal dit seizoen geen zaalcompetitie plaatsvinden. Dat is de conclusie na de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond, waarin duidelijk werd dat de huidige lockdown wordt verlengd.
Lees meer op KNKV!

15 december 2020

Beste ouders en Wesstar leden,
Gisteren is door de minister president Mark Rutte, een lockdown afgekondigd tot 19 januari 2021. Door het sluiten van de sportzalen en om verspreiding van het virus mede te onderdrukken, heeft het bestuur besloten om alle sportactiviteiten tot nadere berichtgeving te stoppen.Zodra er meer bekend en mogelijk is zullen we de draad weer oppakken.

Ondanks deze rare afsluiting van het jaar wensen we jullie fijne dagen toe.

Het bestuur.

Update 26 november
Op 18 november heeft de KNKV gecommuniceerd dat er op zijn vroegst op 9 januari gestart gaat worden met de competities.
Zodra er bekend is wanneer we mogen starten komen we met meer informatie, tot die tijd kunnen wij daar geen uitlatingen over doen. Meer informatie op de website van de KNKV.

Update 4 november 2020
Dinsdag 3 november zijn er strengere maatregelen afgekondigd rondom Corona. We hebben daarom besloten om de trainingen voor de Senioren en de Midweek tijdelijk te stoppen. Dit zal minimaal voor de komende twee weken zijn. Daarna zal afhankelijk van het kabinetsbesluit opnieuw worden afgewogen of we door kunnen of niet.Voor de jeugd verandert er op dit moment niets. Voor hen geldt dat de gelegenheid tot sporten nog wel mogelijk is. Natuurlijk met inachtneming van de corona-richtlijnen.

Update 15 oktober 2020
Na de persconferentie van dinsdag en overleg binnen het KNKV op woensdag is aandacht voor het volgende. Omdat het verplicht is om een gezondheidscheck te doen, dient elke trainer dit te verzorgen. Registratie is niet verplicht Leden dienen zich tijdig af te melden voor een training (minimaal 1 dag voor de training), zodat de trainer een beeld kan krijgen hoeveel personen er zijn. Als er te weinig zijn kan er besloten worden om de training af te lasten. Elke trainer is op dat moment de corona coördinator en ziet ook toe op de naleving ervan.  Als er geen of onvoldoende rekening met de omstandigheden wordt gehouden, zijn we verplicht om ook de trainingen stil te leggen.
Verplichte gezondheidscheck aanvang training (voel je je niet lekker, blijf dan thuis).

Leden dienen zich tijdig af te melden voor een training (minimaal 1 dag voor de training), zodat de trainer een beeld kan krijgen hoeveel personen er zijn. Als er te weinig zijn kan er besloten worden om de training af te lasten. Elke trainer is op het moment van trainen en bij het verlaten van het sportpark de corona coördinator en ziet ook toe op de naleving ervan. 

Onderstaande de info van de KNKV-site van woensdag 14 oktober, voor de meest actuele stand van zaken kun je de website checken, we zullen dit ook bijwerken op de website van Wesstar.

Bron site KNKVLaatste update: woensdag 14 oktober 19.30 uur

Op deze pagina vind je de actuele informatie met betrekking tot de kabinetsmaatregelen van dinsdag 13 oktober, die als doel hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De vragen worden in de komende dagen nog aangepast en aangevuld, aangezien het KNKV momenteel nog niet alle informatie heeft om op alle vragen een kloppend en helder antwoord te kunnen formuleren. Bij alle nieuwe vragen zal het KNKV een datum en tijd toevoegen.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, laatste versie is van 14/10.

Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet. Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit Team Competitie gedeeld worden.

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Voor teams in de senioren geldt:

 • Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 m = 400 m2 voor 8 spelers);
 • Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn;
 • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
 • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.

Wat moeten we doen als iemand positief getest is op het coronavirus?
Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Hoe zit met de contacttijd?
Van belang voor quarantaine is het zogenaamde ‘nauwe contact’, wat inhoudt dat er voor een periode langer dan 15 minuten contact binnen de anderhalve meter is geweest. Bijvoorbeeld in een dug-out of met teveel mensen in een kleedkamer.

Hoe om te gaan met klachten?
Hier is het reguliere overheidsbeleid van toepassing, bij klachten blijf je thuis etcetera. Kinderen jonger dan 13 jaar, bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) thuis blijven. Kortom dan niet trainen en een wedstrijdspelen.

Mag een positief geteste speler deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden?
Nee, een positief geteste speler neemt geen deel aan trainingen, wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en volgt de richtlijnen die vanuit de GGD worden opgelegd.

Wat als iemand negatief getest wordt?
Is de uitslag van de test die iemand gedaan heeft negatief? Dan vervalt in lijn met beleid van de rijksoverheid de thuis quarantaine. Krijgt iemand opnieuw klachten die lijken op corona of worden de klachten erger? Blijf dan thuis en laat je opnieuw testen.

Is een mondkapje verplicht op de sportaccommodatie?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt vanuit de overheid een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Een vereniging kan dit niet verplichten. Bij de normale sportbeoefening hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.

Hoe ga je om met spelers die vanuit het buitenland terugkeren uit of woonachtig zijn in buitenlands ‘oranje’ of ‘rood’ gebied?
De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert vanuit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied in het buitenland zeer dringend wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. 

Lees hier meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Mag een fysiotherapeut/verzorger actief zijn tijdens de training en/of wedstrijd?
Op dit moment gelden er vanuit de KNGF (zie richtlijn) geen beperkingen ten aanzien van het verzorgen van spelers, zolang de desbetreffende speler of arts/fysiotherapeut geen coronagerelateerde klachten heeft.

Mag ik de medische ruimtes gebruiken?
Ja, Deze mag gebruikt worden binnen de geldende voorwaarden. Echter niet als bespreekruimte etcetera.

Hoe moet ik om gaan met de verplichte gezondheidscheck?
In principe hoeft de vraag alleen gesteld te worden voorafgaand aan de training/wedstrijd.

Het advies is om deze check niet als data op te slaan in verband met privacy. Wanneer er geen klachten zijn is er niets aan de hand. Meer informatie vind je op https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

Wie is er bij mijn vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van de anderhalve meterregel?
In eerste instantie ben je er als vereniging voor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op je accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan, die geldt als aanspreekpunt en die mensen erop kan wijzen wanneer zij de anderhalve meter afstand niet goed in acht nemen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de (wettelijke) controle op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij je vereniging, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de vereniging te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

5 oktober 2020
Maandag 28 september zijn er nieuwe richtlijnen afgeven door het kabinet en het RIVM. Naast alle berichtgeving in de media hieronder nog even een kleine opsomming van zaken die voor KV Wesstar belangrijk zijn.

– Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
– Mijdt sociale contacten en laat je testen.
– Was je handen regelmatig.
– Hoest of nies in je elleboog.
– Schudt geen handen.
– Houd 1,5m afstand.
– Vermijdt te drukke plekken.

Daarnaast:
–  Per 29 september 2020 is de kantine gesloten.
–  Na de wedstrijd en trainingen niet blijven hangen op het sportcomplex.
–  Na je eigen wedstrijd niet blijven hangen bij de volgende wedstrijd.
–  Publiek* mag niet aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen.
–  Voor uitwedstrijden hanteren we het rijschema.
–  Het dringende advies om mondkapjes te dragen in de auto, nu ook in openbare gelegenheden, waar de 1,5m regel niet gehanteerd kan worden, het advies geldt een mondkapje te dragen.

De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, kijk voor de laatste informatie vanuit de KNKV op de KNKV website.

* Onder publiek wordt niet verstaan ouders/leiders die de kinderen begeleiden en vervoeren naar de uitwedstrijd locatie. Zij vallen onder teambegeleiding en mogen de wedstrijd bekijken. Hierbij is het niet de bedoeling dat iedereen zijn of haar kind wegbrengt. We hebben hiervoor per team een rijschema. Dit blijven we hanteren.28 augustus 2020
We zijn duidelijk nog niet af van corona en ook al mogen we straks lekker weer wedstrijden op het veld gaan spelen, er zijn door de coronacrisis nog wel wat regels waaraan sportend Nederland moet voldoen. Als bestuur zijn we bezig het e.e.a rondom corona en Wesstar zo goed mogelijk verder proberen te regelen. Uiteraard is niet alleen het bestuur hiervoor verantwoordelijk, maar deze verantwoordelijkheid dragen we met zijn allen.
De komende dagen wordt nog kritisch gekeken naar de regels voor onze kantine, het terras en alles rondom de wedstrijden. Hou daarom publicaties en berichtgeving in de gaten.

Registratie: Er is een formulier gemaakt waarop de gegevens van de bezoeker die verblijft in de kantine geregistreerd wordt. Deze gegevens blijven wat ons betreft 14 dagen beschikbaar (bij het bestuur), daarna zal deze vernietigd worden. Donderdag 27 augustus is de kantine coronaproof ingericht.

Toiletten: Voor wat betreft de hygiëne is het zo dat het clubhuis en de toiletten enkel gebruikt mogen worden bij nood. We zullen ook schoonmaakdoekjes in de toiletten leggen, zodat je evt. ook zelf het toilet kunt schoonmaken. Let op: Deze doekjes in de prullenbakjes weggooien, deze kunnen niet door het toilet worden gespoeld!
Zodra het speelseizoen van start gaat zal het schoonmaken van de toiletten zowel voor als na de wedstrijden worden gedaan door de kantinedienst. Tevens zorgen zij dat het clubhuis weer schoon is. (Indien noodzakelijk wordt dit ook tussendoor gedaan.)

Kleedkamers: Het bezoekende team kan gebruik maken van de kleedkamers (maximaal 3 personen per kleedkamer). De thuisploeg kan de kleedkamer alleen even gebruiken om, indien gewenst (bijvoorbeeld bij regen) even droge kleren aan te trekken. Het douchen zal het thuisteam thuis doen. Het lijkt ons dat in overleg met het bezoekende team er even afgestemd kan worden wie eerst gebruik maakt van de kleedruimte.

Handen schoon: Voor het clubhuis zal een tafel komen te staan met doekjes en desinfectans zodat iedereen in de gelegenheid is om zijn of haar handen schoon te maken.

Bij regen: Is er onvoldoende ruimte om dan iedereen te huisvesten en rekening te houden met de 1,5m regel, waarschijnlijk moeten we dan met een mondkapje gaan werken. Hier zullen we nog iets op moeten vinden.

Waar we met zijn allen goed op moeten letten is en blijft:

 • Heb je klachten, blijf thuis! Wees verstandig en ga bij twijfel niet trainen of spelen!
 • Hou overal op onze accommodatie zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan, geef elkaar de ruimte!
 • Op de reservebank ga je zover mogelijk uit elkaar zitten, pak eventueel de stoelen om deze ruimte te creëren!
 • Graag thuis alvast omkleden, je wedstrijdshirt kan je bij het clubhuis aan- en uitrekken. 
 • We willen alle kleedkamers beschikbaar houden voor de bezoekende verenigingen, zodat voldaan kan worden aan de 1,5 meter regel.
 • Voor sporters vanaf 13 jaar wordt geadviseerd in de auto een mondkapje te dragen. Vanuit het bestuur vragen wij jullie dit advies ook op te volgen wanneer naar uitwedstrijden wordt gereden. Denk daarom bij uitwedstrijden altijd aan een mondkapje voor in de auto. Daarnaast kan het zijn dat de ontvangende vereniging het verplicht stelt om zo op hun park de 1,5m te kunnen garanderen.
 • Kantinecommissie maakt de toiletten schoon, zowel voor als na de wedstrijd. Zij zorgen ook dat het clubhuis schoon is.
 • De thuisploeg is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kleedruimtes en de gebruikte materialen.

Kijk voor de veel gestelde vragen op https://www.knkv.nl/nieuws/coronavirus-updates
Heb je specifieke zaken gerelateerd aan wedstrijden of onze accommodatie, stel ze gerust via een mail aan secretaris@wesstar.nl dan zal het bestuur hier zo snel mogelijk op reageren.

Ondanks alle maatregelen die het allemaal net even anders maken dan we gewend
waren, wensen we jullie allemaal toch veel speelplezier en laten we er met zijn allen
een mooi seizoen van maken.

Het bestuur