Commissies

Technische commissie
Liane de Jong
Koen Broers
Luc Jansen
Imke Hiemstra

Wedstrijdsecretariaat
Liane de Jong (026-3117617 of 06-13499108)

Accomodatiezaken
Koen Broers
Marco Timmers

Kantine commissie
Koen Broers
Marco Timmers

Activiteiten commissie
Berna Broers
Koen Broers
Marco Timmers
Robin van Duuren
Eva Reijers

Materialencommissie/klusclub
Eric Honcoop

Communicatie
Imke Hiemstra