Vrijwilligerswerk

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook bij Wesstar kunnen we nog wat mensen gebruiken! We hebben vacatures voor kleine en grote klussen. Zie hieronder de actuele vacatures.

Voorzitter bestuur

Tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) heeft Rob Lambermont aangeven te gaan stoppen als voorzitter van onze vereniging. Hiermee is er een vacature ontstaan voor het voorzitterschap. Ondanks dat Rob heeft aangegeven het stokje over te dragen blijft hij nog wel actief binnen de vereniging en kunnen we een beroep blijven doen op zijn kennis en inzetbaarheid voor andere taken binnen de vereniging. Het bestuur nodigt iedereen uit om na te denken of deze functie iets voor hem of haar is en wil graag met geïnteresseerden in gesprek hoe dit op passende wijze ingevuld kan worden.

Gezocht voorzitter
Wesstar is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Bij de meeste leden zal de eerste reactie zijn ‘’dat is niets voor mij’’. Te zwaar, te ingewikkeld, te veel verantwoordelijkheid en ga zo maar door. Dat valt best wel mee. Het hangt vooral af hoe de vereniging is en naar de toekomst toe wordt georganiseerd. Delegeren is daarbij de sleutel in combinatie met het stimuleren en enthousiasmeren van leden en ouders van leden. Met elkaar zijn we de vereniging! Maar een vereniging kan niet zonder voorzitter. Niets doen is geen optie, er zal een voorzitter moeten komen!!! Vandaar deze oproep.
lees meer in onderstaande pdf.

Klusjes

Binnen Wesstar liggen er een aantal klusjes, waar de bestaande vrijwilligers op dit moment niet aan toe komen. Er zijn vast mensen die (samen) een klusje willen doen, oftewel een kortlopende activiteit met een duidelijk begin en eind willen oppakken. De 2 klusjes die we hier nu noemen zijn: Plaatsen korfbalpalen en Afdichten ramen voorzijde clubhuis.


Klusje: Plaatsen korfbalpalen

Met de gemeente is gesproken over de mogelijkheid om in de openbare ruimte (schoolplein, speelplaats, park) een paar korfbalpalen te plaatsen. De gemeente staat daar positief in. Wesstar heeft het aanbod gedaan dat als de gemeente er twee voor haar rekening neemt, Wesstar een derde betaalt. Op deze manier hoopt Wesstar het korfbal meer onder de aandacht van de jeugd te krijgen en om er leden aan over te houden. 
Er moeten nu nog één of meer goede locaties worden bepaald, evenals de hoogte van de palen, etc. Door het beweegteam is het schoolplein van IKC de Hoge Hoeve aangedragen. Ook dat zal nog verder uitgewerkt moeten worden. 
Klusje: Het in overleg komen tot een gedragen voorstel voor het plaatsen van 1, 2 of 3 korfbalpalen. 
Meer informatie en aanspreekpunt bestuur: Rob Lambermont