Het bestuur

Guido Hermsen – Voorzitter (06-13943760)

Peter van Hoof – Secretaris

Coen Hermsen – Penningmeester

Marco Timmers – Algemeen lid

Robin van Duuren – Algemeen lid

Imke Hiemstra – Algemeen lid