Het bestuur

Guido Hermsen – Voorzitter (06-13943760)

Peter van Hoof – Secretaris

Marco Timmers – Penningmeester

Corina Rouwenhorst – Algemeen lid

Petra Hermsen – Algemeen Lid

Nieuw foto van het bestuur volgt zo spoedig mogelijk.

V.l.n.r. Corina, Rob, Peter, Petra en Marcel