Het bestuur

Guido Hermsen – Voorzitter (06-13943760)

Peter van Hoof – Secretaris

Marco Timmers – Penningmeester

Ben Fousert – Penningmeester

Petra Hermsen – Algemeen lid

Imke Hiemstra – Algemeen lid