Week van de Pleegzorg

KV Wesstar vindt dat elk kind recht heeft op een veilige en stabiele thuissituatie. U toch ook?

Op 1 november gaat de landelijke ‘Week van de Pleegzorg’ van start. Tijdens deze week wordt in het gehele land aandacht gevraagd voor het belang van pleegouderschap. Het aantal aanmeldingen van pleegkinderen loopt op, terwijl het aantal nieuwe pleegouders afneemt.  “In Westervoort hebben we gelukkig erg betrokken pleegouders die bij willen springen. Toch is dit nog niet voldoende. Momenteel zijn er meerdere kinderen in onze gemeente die wachten op een plaats bij een pleeggezin”, aldus wethouder Arthur Boone.
Pleegzorg is mogelijk in verschillende vormen. U kunt een pleeggezin zijn waar een pleegkind zo lang kan verblijven als nodig is, maar ook een crisispleegouder voor acute situaties, of deeltijdpleegouder waar u enkele dagen per week of per maand ondersteuning biedt aan een gezin.

Meer informatie over pleegzorg kunt u vinden op www.supergewonemensengezocht.nl. Pleegzorgorganisatie Lindenhout zal de komende weken diverse informatieavonden organiseren voor geïnteresseerden. Op woensdag 15 november vindt een informatieavond plaats in het Kulturhus Westervoort, Rivierweg 1. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website: www.ikwilpleegouderworden.nl.