Algemene ledenvergadering op 14 maart

Tekst: Rob Lambermont

Ben Derksen 60 jaar KNKV lid gefeliciteerd!!!!

De ledenvergadering is door 25 leden en ouders van leden bezocht. Evenals vorig jaar hebben we het financiële deel apart gedaan van de andere punten. Eigenlijk was het best wel een bijzondere vergadering, omdat er drie bestuursleden zijn afgetreden (Ben Fousert als peningmeester, Mario Colpa als secretaris en Esther Jansen als algemeen bestuurslid). Met een bon van Intratuin zijn de aftredende leden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Gelukkig is de vacature van penningmeester ingevuld door een duo; Marcel Lether en Corina Rouwenhorst en heeft Peter van Hoof de functie van secretaris opgepakt. Naar één of meer algemene bestuursleden zijn we nog naar op zoek. Maar er waren meer heugelijke feiten op de ALV. Zo is Ben Derksen al meer dan 60 jaar lid van de bond. Heel bijzonder en zeker voor Wesstar uniek. Hij is door het bestuur met een bloemetje in het zonnetje gezet.

De Herman Hueting bokaal voor Cees

 

De Herman Hueting bokaal ging dit jaar naar Cees Broers. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich zeer heeft ingezet voor de vereniging. En bij Cees komt deze waardering meer dan terecht. Cees steekt heel veel tijd en energie in Wesstar, is altijd positief en is ook altijd bereid in te springen als er ergens een gat valt.

 

 

Een belangrijk deel van de vergadering is stil gestaan bij de voortgang voor een mogelijke fusie met Duko. De leden hebben uitleg gekregen over de stand van zaken en welke stappen er de komende tijd gezet gaan worden. Al met al is het een prima vergadering geweest.
&nbsp