ALV 27 maart 2018

Beste leden van Wesstar, ouder/verzorgers van Wesstar leden.

Zoals jullie al via de website hebben vernomen is er binnenkort een Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze stond gepland op dinsdag 13 maart a.s. Omdat het ons meer tijd kost om de financiële cijfers goed te ordenen hebben we besloten om de ALV te verplaatsen naar 27 maart.
Zodra de stukken opvraagbaar zijn, zal u hierover geïnformeerd worden. De avond bestaat uit een twee delen: 1ste deel van 19:00-20:00 het financiële deel 2de deel van 20:00-22:00 de ALV Tot de 27ste maart.

Het bestuur